Τόμος 05, Τεύχος 01, Ιανουάριος 2019 - Δεκέμβριος 2019