Απολογισμός λειτουργίας Τμήματος Θεραπειών Ενηλίκων ΙΕΘΣ

Νιώθουμε μεγάλη τιμή για το γεγονός ότι πρόσφατα ο αριθμός των ατόμων που απευθύνθηκε στο Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων (ΤΘΕ) του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς αναζητώντας ψυχολογική βοήθεια ξεπέρασε τους 3.000. Το ΤΘΕ προσφέρει γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.

Ο μέσος όρος ηλικίας των προσερχομένων ήταν τα 35 έτη, ο μεγαλύτερος σε ηλικία θεραπευόμενος ήταν 78 ετών και περίπου 3 στους 4 (74,3%) που αναζήτησαν βοήθεια ήταν γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες για το ΤΘΕ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.ibrt.gr/edu/node/429.