Τόμος 03, Τεύχος 01, Οκτώβριος 2016 - Δεκέμβριος 2017