3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας, 23-25 Φεβρουαρίου 2018

3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας, 23-25 Φεβρουαρίου 2018Το 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας θα διεξαχθεί 23-25 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας.

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς θα συμμετάσχει με μια Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα "Σεξουαλικές διαταραχές σε έδαφος διαταραχών προσωπικότητας".

Προεδρείο: Ι. Παπακώστας, Γ. Ευσταθίου
Συζητητής: Θ. Χαλιµούρδας

  1. Μελέτη περίπτωσης: Γυναίκα µε διαταραχή σεξουαλικού ενδιαφέροντος /διέγερσης και ιδεοψυχαναγκαστικά στοιχεία προσωπικότητας
    Κ. Πούλου, Ντ. Χαρίλα
  2. Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης άνδρα µε δευτερογενή στυτική δυσλειτουργία, περιστασιακή, οφειλόµενη σε ψυχολογικούς παράγοντες, δυσθυµία και στοιχεία παθητικής – επιθετικής διαταραχής προσωπικότητας
    Μ. Ελευθεριάδου, Γ. Ευσταθίου
  3. Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης φοιτητή µε διαταραχή στύσης, διαταραχή υποτονικής σεξουαλικής επιθυµίας και σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας
    Ε. Βεντίκος, Γ. Ευσταθίου