Εκδόσεις μελών

  • Lobe, M. (2017).Το μικρό εγώ είμαι εγώ . (Α. Καλαντζή - Αζίζι Μετάφραση). Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος και Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. (Μπορείτε να δείτε εδώ το "βιογραφικό" του).
  • Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Σοφιανοπούλου, Α. (2016). Γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.
  • Molnar, A., & Lindquist, B. (2013). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο (Α. Καλαντζή - Αζίζι Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Changing Problem Behavior in Schools. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2009).
  • Αγγελοσοπούλου, Α., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2012). Ο Αγχόσαυρος. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.
  • Ψύλλου, Ρ., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2012). Τα φιλαράκια. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.
  • Ζαφειροπούλου, Μ., & Καλαντζή - Αζίζι, Α. (2011). Προσαρμογή στο σχολείο. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.
  • Neuhaus, C. (1999). Το υπερκινητικό παιδί και τα προβλήματά του: Γνωσιακή - συμπεριφοριστική προσέγγιση (M. Ζαφειροπούλου Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Das Hyperaktive Kind. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).