Εκδόσεις μελών

 • Λέκκα, Φ. & Ευσταθίου, Γ. (2015). Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ομοτίμων (peer support) στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ευσταθίου, Γ., Ευθυμίου, Κ., & Χαρίλα Ντ. (2014). Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Διαταραχών Προσωπικότητας: Θεωρία και Κλινική Πράξη. (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΙΕΘΣ.
 • Silove, D., & Manicavasagar, V. (2014). Ξεπερνώντας τον πανικό: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Θ. Καλπάκογλου Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Panic. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).
 • Kennerley, H. (2014). Ξεπερνώντας το άγχος: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Μ. Χαρίτου-Φατούρου Επιμ. Έκδ., Γ. Ευσταθίου, & Κ. Αγγελή Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Anxiety. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).
 • Gilbert, P. (2014). Ξεπερνώντας την κατάθλιψη: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Δ. Μόνος Επιμ. Έκδ., Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Depression. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).
 • Μυτσκίδου Π. (2013). Εγώ και οι άλλοι. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
 • Σοφιανοπούλου Α., Ευθυμίου Κ., & Καλαντζή – Αζίζι Α. (2013). Καπνιστική συνήθεια και γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.
 • Westbrook, D., Kirk, J., & Kennerley, H. (2012). Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (Α. Καλαντζή - Αζίζι & Κωνσταντίνος Ευθυμίου Επιμ. Έκδ., Α. Λεοντιάδου Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy: Skills and Applications. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2007).
 • Ζαφειροπούλου, Μ., Χαρίλα, Ντ., & Αβαγιανού Π.Α. (2012). Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία Οικογένειας: Από τη θεωρία στην πράξη. (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
 • Heiden, L.A., & Hersen, M. (2011). Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία (Α. Καλαντζή - Αζίζι & Φ. Αναγνωστόπουλος Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Introduction to Clinical Psychology. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1995).
 • Γονιδάκης, Φ. & Χαρίλα, Ν. (2011). Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
 • Καλαντζή - Αζίζι, Α., Αγγελή, Α. Κ., & Ευσταθίου, Γ .Η. (2011). Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση: Γνωσιακή - συμπεριφοριστική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.
 • Bennett, P. (2010). Κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία (Α. Καλαντζή - Αζίζι & Γ. Ευσταθίου Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Abnormal and Clinical Psychology: An Intoductory Text book. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2006).
 • Roder, V., Brenner, H.,Kienzle, D. & Ευθυμίου, Κ. (2007). Το απαρτιωτικό ψυχολογικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη σχιζοφρένεια (I.P.T). Εγχειρίδιο για τον θεραπευτή και βιβλίο ασκήσεων. Αθήνα: ΙΕΘΣ & Scientific Publications.
 • Ευθυμίου, Κ. & Σοφιανοπούλου, Α. (2007). Διακοπή Καπνίσματος. Ένα δομημένο γνωσιακό - συμπεριφοριστικό πρόγραμμα. Αθήνα: Αρχιπέλαγος.
 • Ευθυμίου, Κ. (Επιμ. Έκδ.) (2006). Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας - Ένας οδηγός για τις ψυχικές διαταραχές και την αντιμετώπισή τους με το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο ψυχοθεραπείας . Αθήνα: Εκδόσεις Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ευθυμίου, Κ. & Χαρίλα, Ν. (Επιμ. Έκδ.) (2004). Ψυχοθεραπευτική πράξη - Μελέτη περιστατικών: Η εφαρμογή της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής θεραπείας σε πέντε κλινικές περιπτώσεις . Αθήνα: Εκδόσεις Ινστιτούτου Έρευνας και θεραπείας της Συμπεριφοράς. Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή
 • Blaszczynski, A. (2003). Τζόγος - ξεπερνώντας το πάθος για τα τυχερά παιχνίδια: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας (Α. Καλαντζή - Αζίζι Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Compulsive Gambling. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1998).
 • Καλπάκογλου, Θ. (1997). Άγχος και πανικός: Γνωσιακή θεωρία και θεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή
 • Μπουλουγούρης, Γ. (1995) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας (Τομ. Β'). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπουλουγούρης, Γ. (1995) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας (Τομ. Γ').
 • Παπακώστας, Ι. (1994). Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.
 • Καλαντζή - Αζίζι, Α., & Δέγλερης, Ν. (1992). Θέματα ψυχοθεραπείας της συμπεριφοράς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.