Εκπαίδευση

Η Εταιρεία Γνωσιακών και Συμπεριφοριστικών Σπουδών συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, το οποίο πλέον λειτουργεί αποκλειστικά ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών λειτουργεί επίσημα ως Εργαστήριο ελευθέρων σπουδών – Κέντρο δια βίου μάθησης (αριθμός αδείας ΕΟΠΠΕΠ: 1051 / 29/4/2013), σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα εθνική νομοθεσία για τη μη τυπική εκπαίδευση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις σπουδές γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας που πληρούν τα εκπαιδευτικά κριτήρια της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies - EABCT, θα βρείτε στο νέο διακτυακό τόπο www.cbt.edu.gr.

Εταιρεία Γνωσιακών και Συμπεριφοριστικών Σπουδών -
Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών
Γλάδστωνος 10, Πλ. Κάννιγγος
106 77, Αθήνα
5ος όροφος
Τηλ./Fax. 210 3840803