Γενικές πληροφορίες

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992 από μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ).

Μεταξύ των αρχικών στόχων του ΙΕΘΣ ήταν η εκπαίδευση ειδικών ψυχικής υγείας στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Ψυχοθεραπειών (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies - EABCT). Σήμερα το εκπαιδευτικό έργο του ΙΕθΣ συνεχίζεται από την Εταιρεία Γνωσιακών και Συμπεριφοριστικών Σπουδών.

Το ΙΕΘΣ λειτουργεί πλέον αποκλειστικά ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών. Κύριοι στόχοι του ΙΕΘΣ είναι:

  • Η προώθηση της κλινικής έρευνας σε σχετικά θέματα.
  • Η διάδοση του Γνωσιακού - Συμπεριφοριστικού Μοντέλου μέσω επιστημονικών εκδηλώσεων και εκδόσεων.
  • Η παροχή κλινικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους ψυχολόγους και ψυχίατρους.