Σοφιανοπούλου Αναστασία

H Αναστασία Σοφιανοπούλου είναι απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία του ιδίου Τμήματος. Από τον Οκτώβριο 2008 είναι υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία. Μετεκπαιδεύτηκε επί έξι μήνες στο «Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας» (“Lehr- und Forschungspraxis”) του Πανεπιστημίου της Βιέννης.
Έχει διδάξει σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια του Προγράμματος Ψυχολογίας, και έχει συμμετάσχει με προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά Συνέδρια. Έχει συνεργαστεί στην προσαρμογή στα ελληνικά διάφορων θεραπευτικών εγχειριδίων στο χώρο της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας, καθώς και στη συγγραφή άρθρων και επιστημονικών κεφαλαίων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία. Από το 2008 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα. Από τον Σεπτέμβριο 2008 εργάζεται ως Ψυχολόγος στο Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών και τη Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως υπεύθυνη για τη συμβουλευτική υποστήριξη των ΦμεΑ, ενώ συντονίζει και ομάδες αυτογνωσίας για τους φοιτητές του Προγράμματος Ψυχολογίας. Παράλληλα εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχολόγος.

Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: ansofian@psych.uoa.gr