Μέλη του ΙΕΘΣ

Εκλιπόντες:

  • Ατσαλάκης Εμμανουήλ*+
  • Ευθυμίου Κωνσταντίνος +
  • Ματσακά Ιωάννα *+
  • Μόλβερ Γιαννίτα*+
  • Μπουλουγούρης Ιωάννης*+
  • Πασχάλης Αναστάσιος*+

Με αστερίσκο σημειώνονται τα ιδρυτικά μέλη.