Μέλη του ΙΕΘΣ

Μέλη του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Ιδρυτικά μέλη:
Βαϊδάκης Νίκος
Δέγλερης Νίκος
Ζαφειροπούλου Μαρία
Καλαντζή – Αζίζι Αναστασία
Κασβίκης Ιωάννης
Κολιάδης Εμμανουήλ
Λυμπέρης Πέτρος
Οικονόμου Μαρίνα
Τσιακούλιας Φίλιππος
Φλωράτου Μάρθα

Εκλιπόντες:
Ατσαλάκης Εμμανουήλ
Ευθυμίου Κωνσταντίνος
Ματσακά Ιωάννα
Μόλβερ Γιαννίτα
Μπουλουγούρης Ιωάννης
Πασχάλης Αναστάσιος