Συμμετοχές σε συνέδρια

 • Συμμετοχή του ΙΕΘΣ στο 50ο EABCT Virtual Congress, Αθήνα, 2-5 Σεπτεμβρίου 2020

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Group Psychoeducational Intervention: Romantic Relationship Skills Training
  Συντονίστριες: Ε. Κουβαράκη & Μ. Λεμονούδη
  Περίληψη - Παρουσίαση

  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

  1. Comparative Effectiveness of In-Person and Electronic Cognitive Behavioral Therapy for Primary and Secondary Insomnia: A Systematic Review
   Ι. Γρηγοράκη, Α. Τουφεξή, Κ. Μπέικο, Ι. Χρυσόπουλος
   Περίληψη - Αναρτημένη Ανακοίνωση
  2. Self-stigma and Stigmatization by the Significant Others in Case of Seeking Professional Psychological Help Among University Students with Anxiety and/or Depressive Symptoms in Greece
   Ν. Τριάντη, Μ. Ξανθάκη, Ε. Κουβαράκη
   Περίληψη
 • Συμμετοχή του ΙΕΘΣ στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη, 11-13 Οκτωβρίου 2019

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Η ΓΣΨ της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής Προσωπικότητας: Μελέτες περίπτωσης (Περίληψη - Παρουσίαση )

  Προεδρείο: Γ. Ευσταθίου
  Συζητήτριες: Ε. Κουβαράκη & Μ. Λεμονούδη

  1. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης νεαρού ενήλικου άνδρα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας και διαταραχή κοινωνικού άγχους
   Ν. Πανταζοπούλου, Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  2. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης ηλικιωμένης γυναίκας με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας και επιμένουσα καταθλιπτική διαταραχή
   Ν. Τριάντη, Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  3. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης ενήλικης γυναίκας με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
   προσωπικότητας και δυσθυμία
   Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  4. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης ομοφυλόφιλου ενήλικου άνδρα με ιδεοψυχαναγκαστική
   διαταραχή προσωπικότητας και δυσπροσαρμοστικά στοιχεία αποφευκτικής διαταραχής
   προσωπικότητας
   Ρ. Κοντορίνη, Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Η εκπαίδευση στη ΓΣΨ και η Ελληνική πραγματικότητα
  Γ. Σίμος, Γ. Ευσταθίου, Ι. Μιχόπουλος (Παρουσίαση)

  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ψύχωση - Άνοια
  Προεδρείο: Β. Μπρούμας, Ο. Ανδριώτη

  • Γνωσιακή Θεραπεία προσανατολισμένη στην Ανάρρωση (Recovery - Oriented Cognitive Therapy)
   Δ. Τουρκοχωρίτη, Γ. Παπατσάκωνας, Π. Ανδρικόπουλος, Α. Κολιοπούλου, Ι. Χρυσόπουλος
   Περίληψη - Παρουσίαση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

 1. Αυτεπiγνωση των σχημάτων του θεραπευτή μέσω της προσωπικής
  πρακτικής της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής θεραπείας και της αυτοαντανάκλασης (Περίληψη)
  Οργανωτές: Έ. Κουβαράκη, Μ. Λεμονούδη & Γ. Ευσταθίου
 2. Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία των Διαταραχών Προσωπικότητας, πέραν της Οριακής (Περίληψη)
  Οργανωτές: Ε. Κονταξή & Μ. Μιτέλλα
 3. Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα (Mindfulness Based Cognitive Therapy): Ένα ομαδικό πρόγραμμα για την πρόληψη της υποτροπιάζουσας κατάθλιψης (Περίληψη)
  Οργανωτές: Φ. Λέκκα & Γ. Ευσταθίου
 • Συμμετοχή του ΙΕΘΣ στο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας, Αθήνα, 23-25 Φεβρουαρίου 2018
  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Σεξουαλικές διαταραχές σε έδαφος διαταραχών προσωπικότητας
  Προεδρείο: Ι. Παπακώστας, Γ. Ευσταθίου
  Συζητητής: Θ. Χαλιµούρδας
  1. Μελέτη περίπτωσης: Γυναίκα µε διαταραχή σεξουαλικού ενδιαφέροντος /διέγερσης και ιδεοψυχαναγκαστικά στοιχεία προσωπικότητας
   Αικ. Πούλου, Ντ. Χαρίλα
   Περίληψη - Παρουσίαση
  2. Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης άνδρα µε δευτερογενή στυτική δυσλειτουργία, περιστασιακή, οφειλόµενη σε ψυχολογικούς παράγοντες, δυσθυµία και στοιχεία παθητικής – επιθετικής διαταραχής προσωπικότητας
   Μ. Ελευθεριάδου, Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  3. Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης φοιτητή µε διαταραχή στύσης, διαταραχή υποτονικής σεξουαλικής επιθυµίας και σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας
   Ε. Βεντίκος, Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
 • Συμμετοχή του ΙΕΘΣ στο 5ο Πανελλήνιο συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Πάτρα, 10-12 Νοεμβρίου 2017

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Προέγγιση και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
  Συντονιστές: Α. Βλασοπούλου & Ρ. Λάιους
  Περίληψη

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  Θέματα εποπτείας στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία: η σημασία της εποπτικής σχέσης στην εποπτεία Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Θεραπείας
  Συντονίστρια: Ντ. Χαρίλα

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  Εφαρμόζοντας την Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία και την Διαλετκική – Συμπεριφορική Θεραπεία σε θεραπευόμενους με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας
  Πρόεδρος/Συντονίστρια: Έλενα Χάιντς

  1. Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας: θεραπευτική σχέση, διατύπωση περίπτωσης, θεραπευτικός σχεδιασμός
   Ε. Κουβαράκη & Ντ. Χαρίλα
   Περίληψη - Παρουσίαση
  2. Αντιμετωπίζοντας την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας με την Θεραπεία Σχημάτων
   Μ. Βλαβιανού
   Περίληψη

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία Διαταραχών Προσωπικότητας Πρόεδρος/Συζητητής: Ντ. Χαρίλα & Γ. Ευσταθίου

  1. Εισαγωγή στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία Διαταραχών Προσωπικότητας
   Μ. Λεμονούδη & Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  2. H θεραπευτική συμμαχία με θεραπευόμενους με διαταραχή προσωπικότητας
   Ε. Κουβαράκη
   Περίληψη - Παρουσίαση
  3. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης συνταξιούχου ενήλικα άνδρα με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας
   Β. Καμτσαδέλη & Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  4. Παρουσίαση περιστατικού με κύρια διάγνωση ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας: Διαχείριση δυσκολιών στη θεραπευτική σχέση
   Μ. Μιτέλλα & Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
 • 16th Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology & 5th International Congress of Psychiatry and the Neurosciences, October 6-8, 2016
  Συμπόσιο
  «Rehabilitation and recovery of people with schizophrenia»
  S. Rakitzi, P. Georgila
  Ανακοίνωση"The implementation of IPT in chronic inpatients with schizophrenia",K. Poulou
 • Συμμετοχή του ΙΕΘΣ στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, Αθήνα, 4-6 Μαρτίου 2016
  ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας: μελέτες περίπτωσης
  Πρόεδρος: Ευσταθίου Γιώργος, ΙΕΘΣ
  Συντονίστρια: Χαρίλα Ντιάνα, ΙΕΘΣ
  Παρουσίαση & Περίληψη Συμποσίου
  1. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης ενήλικου άντρα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας
   Ανδρουλιδάκη Μάρα
   Παρουσίαση
  2. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης ενήλικου άντρα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και ιδεοψυχαναγκαστικά δυσλειτουργικά στοιχεία προσωπικότητας
   Καρρά Ναταλία
   Παρουσίαση
  3. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης ενήλικου άντρα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και παρανοειδή δυσλειτουργικά στοιχεία προσωπικότητας
   Σταθάκης Γιώργος
   Παρουσίαση
  4. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης ενήλικης γυναίκας με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας
   Χαρίση Αμαλία
   Παρουσίαση
 • Συμμετοχή του ΙΕΘΣ στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών,Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2014
  1. Παρουσίαση περιστατικού με πολλαπλή συμπτωματολογία κυρίως σε χαρακτηριολογικό επίπεδο
   Α. Σύφαντου , Ντ. Χαρίλα
   Περίληψη
  2. Κοινωνικό άγχος και θεραπεία - παρουσίαση περίπτωσης
   Ε. Ματσούκα
  3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
   Η εφαρμογή του Γνωσιακού Συμπεριφοριστικού μοντέλου στη θεραπεία υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων
   Συντονίστρια: Φ. Λέκκα
   Περίληψη
  4. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
   Διαχείριση περιπτώσεων ανθεκτικών στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία
   Συντονιστές: Ντ. Χαρίλα, Φρ. Γονιδάκης
  5. Παράγοντες ανθεκτικότητας στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία
   Ντ. Χαρίλα
   Περίληψη
  6. O παράγοντας προσωπικότητα στην ανθεκτικότητα στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία
   Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  7. Παρουσίαση περιστατικού ανθεκτικού στη Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία: Προκλήσεις και ιδιαιτερότητες
   Ε. Κουβαράκη, Ντ. Χαρίλα
   Περίληψη - Παρουσίαση
  8. Νέες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις στη σχιζοφρένεια: Ενισχύοντας την ικανότητα για μεταγνωσιακή σκέψη
   Α. Μπαντούνα, Σ. Ρακιτζή
   Περίληψη
  9. Τεχνικές αντιμετώπισης στην εμετοφοβία
   Α. Νίκα, Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  10. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
   Εφαρμογή του Απαρτιωτικού Ψυχολογικού Θεραπευτικού Προγράμματος για τη Σχιζοφρένεια (I.P.T.)
   Συντονιστής: Κ. Ευθυμίου – Συζητήτρια: Π. Γεωργιλά
  11. Γνωστικά ελλείμματα και νευροαπεικονιστικά ευρήματα στη σχιζοφρένεια
   Β. Λέστου, Λ. Μαντωνάκης
   Περίληψη
  12. Η εφαρμογή του Απαρτιωτικού Ψυχολογικού Θεραπευτικού Προγράμματος (Ι.Ρ.Τ.) στην Ελλάδα, στο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
   Σ. Ρακιτζή, Π. Γεωργιλά, Κ. Ευθυμίου
   Περίληψη
  13. Η αποτελεσματικότητα του Απαρτιωτικού Ψυχολογικού Θεραπευτικού Προγράμματος για τη Σχιζοφρένεια (Ι.Ρ.Τ.)
   Ι. Χρυσόπουλος, Κ. Ευθυμίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  14. Η εφαρμογή του Απαρτιωτικού υχλογικού Θεραπευτικου Προγράμματος (Ι.Ρ.Τ.) στην Ελλάδα
   Ε. Σαββίδου, Ε. Σπηλιώτη, Ε. Κάττουλας, Λ. Μαντωνάκης, Ε. Ανυφαντή, Ν. Σμυρνής
   Περίληψη - Παρουσίαση
  15. Αποτελεσματικότητα των υποπρογραμμάτων 1 & 2 Απαρτιωτικού Ψυχολογικού Θεραπευτικού Προγράμματος στην Ελλάδα (Ι.Ρ.Τ.) σε νευρογνωστικές μεταβλητές σε σχιζοφρενείς ασθενείς
   Γ. Αβραάμ, Β. Λέστου, Κ. Ευθυμίου, Ι. Χρυσόπουλος
   Περίληψη - Παρουσίαση
  16. Η σημασία των ομάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση Γνωσιακών - Συμπεριφοριστικών θεραπευτών
   Α. Μακρή, Κ. Αγγελή, Α. Καλαντζή-Αζίζι
   Περίληψη - Πόστερ
  17. Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων (Τ.Θ.Ε.) του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς: Η λειτουργία μιας ημερήσιας ψυχοθεραπευτικής μονάδας
   Μ. Ζορμπά, Κ. Ευθυμίου
   Περίληψη - Πόστερ
  18. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
   Δομημένα ομαδικά προγράμματα Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας
   Συντονιστής: Κ. Ευθυμίου – Συζητήτρια: Μ. Ζορμπά
  19. Δομημένα ομαδικά Προγράμματα σε μια ημερήσια θεραπευτική μονάδα: Προέλευση, θεωρητικό πλαίσιο, συλλογιστική και λειτουργία
   Β. Σπανού, Κ. Ευθυμίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  20. Δομημένα ομαδικά προγράμματα: Μείωση βάρους και βελτίωση εικόνας σώματος
   Ι. Αλ-Μπάχρι, Σ. Ανθή, Φ. Λέκκα
   Περίληψη - Παρουσίαση
  21. Δομημένα ομαδικά προγράμματα: Κοινωνικό άγχος και την εκπαίδευση στην διεκδικητική συμπεριφορά
   Κ. Μυλωνά, Β. Αντωνίου, Κ. Ευθυμίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  22. Δομημένα ομαδικά προγράμματα: Κατάθλιψη
   Γ. Καπνογιάννη, Γ. Κακλαμάνη, Α. Βλασοπούλου, Ε. Αργαλιά, Κ. Ευθυμίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  23. Δομημένα ομαδικά προγράμματα: Διαφυλικές σχέσεις
   Ε. Κουβαράκη, Μ. Λεμονούδη, Γ. Ευσταθίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  24. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας σε φορέα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας: Παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη διακοπή της θεραπείας
   Α. Κοπανάρη, Κ. Ευθυμίου
   Περίληψη - Παρουσίαση
  25. Οι ψυχομετρικές ιδιότητες της Ελληνικής έκδοσης του Ερωτηματολογίου Σχημάτων του Young (Young Schema Questionnaire-Short Form 3 (YSQ-S3)
   Κ. Αγγελή, Ι. Μαλογιάννης, Α. Καλαντζή-Αζίζι, Ι. Ζέρβας
   Περίληψη - Παρουσίαση
  26. Πόσο συγκεκριμένα είναι τα συναισθηματικά ελλείμματα στη Σχιζοφρένεια, τη Διπολική Διαταραχή & την Κατάθλιψη: Από την έρευνα στη θεραπεία
   Β. Λέστου, Α. Πασχάλη
   Περίληψη
  27. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
   Η εποπτεία στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία
   Συντονιστές: Ντ. Χαρίλα, Θ. Καλπάκογλου
   Περίληψη
  28. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
   Διακοπή καπνίσματος
   Συντονιστές: Κ. Ευθυμίου, A. Σοφιανοπούλου
   Περίληψη - Παρουσίαση
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Μάιος 2009, Βόλος
  ΣΥΜΠΟΣΙΟ
  Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία διαταραχών προσωπικότητας: Παρουσίαση τεσσάρων κλινικών περιπτώσεων από το τμήμα θεραπειών ενηλίκων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
  1. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης ενήλικα άντρα με ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας και συνακόλουθη συμπτωματολογία υποχονδρίασης.
  2. Κιοστεράκης Γ., Ευσταθίου Γ.
   Περίληψη - Παρουσίαση

  3. Παρουσίαση ατομικής περίπτωσης γυναίκας με κρίσεις υπερφαγίας και προσωπικότητα με στοιχεία οριακής και παρανοειδούς διαταραχής.
  4. Χαρτάλου Σ., Μαλογιάννης Ι.
   Περίληψη - Παρουσίαση

  5. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης μεσήλικης γυναίκας με αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας και αγοραφοβία.
  6. Βαρβέρη Χ., Ευσταθίου Γ.
   Περίληψη - Παρουσίαση

  7. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης ενήλικης γυναίκας με αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας και διαταραχή διατροφής.
  8. Κουβαράκη Ε., Χαρίλα Ν.
   Περίληψη - Παρουσίαση

 • ΣΥΜΠΟΣΙΟ
  Δυνατότητες αντιμετώπισης των σωματόμορφων διαταραχών στο πλαίσιο του Γνωσιακού – Συμπεριφοριστικού μοντέλου: Παρουσίαση ατομικών περιπτώσεων
  1. Η θέση και ο ρόλος των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας στους ασθενείς με σωματόμορφες διαταραχές.
  2. Μαΐστρου Δ.
   Περίληψη

  3. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης γυναίκας με σωματοποιητική διαταραχή και βεβαρυμμένο ιστορικό σωματικών νόσων και κακοποιητικού περιβάλλοντος.
  4. Παπαδοπούλου Π., Μαλογιάννης Ι.

  5. Παρουσίαση ατομικής περίπτωσης ομοφυλόφιλου άντρα 29 ετών με σωματοδυσμορφική διαταραχή.
  6. Κονσουλίδου Ε., Ευσταθίου Γ.
   Περίληψη - Παρουσίαση

  7. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης γυναίκας με υποχονδρίαση και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και στοιχεία ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας.
  8. Κατσάμπα Ε., Ευσταθίου Γ.
   Περίληψη - Παρουσίαση

 • 12ο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 14-17 Μαΐου 2009, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
  Εργαστήριο
  «Ομαδική γνωσιακή-συμπεριφοριστική παρέμβαση για την εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και τη διεκδικητική συμπεριφορά»
  Σοφιανοπούλου, Α., Αποστολοπούλου, Ι., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή-Αζίζι, Α.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχοθεραπείας, 6-9 Μαίου 2010, Ρέθυμνο
  Εργαστήριο
  «Γνωσιακές-συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις για την εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και τη διεκδικητική συμπεριφορά: Ένα δομημένο πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας»
  Αποστολοπούλου, Ι., Σοφιανοπούλου, Α., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή-Αζίζι, Α.
 • 5ο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Δεκέμβριος 2008, Αθήνα
  Ανακοίνωση
  «Σωματόμορφες διαταραχές: Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας»
  Ευσταθίου, Γ., Μαΐστρου, Δ.
  Παρουσίαση
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, Απρίλιος 2008, Αθήνα
  Ανακοίνωση
  «Βασικές αρχές της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας»
  Ευσταθίου Γ.
  Παρουσίαση
 • Ανακοίνωση «Ο ρόλος και η σημασία των ομάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ειδικών ψυχικής υγείας»
  Ευσταθίου Γ. & Καλαντζή – Αζίζι Α.
  Παρουσίαση σε pdf

 • 1ο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών «Γνωσιακές ψυχοθεραπείες: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές», Νοέμβριος 2007, Πάτρα
  Ανακοίνωση
  «Εποπτεία στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία»
  Ευσταθίου Γ.
  Παρουσίαση σε pdf
 • 36ο Ετήσιο Συνέδριο της EABCT, Σεπτέμβριος 2006, Παρίσι
  Αναρτημένη εργασία
  «Cooperation between an Educational Institute of Cognitive Behavioural Therapy (IBRT) and a Mental Health Service (Laboratory of Psychological Counselling for Students, University of Athens)»
  Λεοντιάδου Α., Καλαντζή - Αζίζι Α., Χαρίλα Ντ.
  Παρουσίαση σε pdf
 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Δεκέμβριος 2005, Γιάννενα
  ΣΥΜΠΟΣΙΟ
  Μελέτη περιστατικών (case studies) στο Γνωσιακό – Συμπεριφοριστικό μοντέλο: παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων
  1. Εισαγωγή στο Στρογγυλό τραπέζι του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της συμπεριφοράς με θέμα την μελέτη περιστατικών (case studies) στο Γνωσιακό – Συμπεριφοριστικό μοντέλο: παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων
   Ευθυμίου Κ.
   Παρουσίαση σε pdf
  2. Ο ρόλος της γραπτής μελέτης περίπτωσης (case study) ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως πιστοποίηση της επιτυχημένης εκπαίδευσης στο Γνωσιακό – Συμπεριφοριστικό μοντέλο θεραπείας
   Ευθυμίου Κ.
   Παρουσίαση σε pdf
  3. Περιγραφή περίπτωσης νέας γυναίκας με φόβο για εγκυμοσύνη
   Αγγελή Κ.
   Παρουσίαση σε pdf
  4. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης φοιτήτριας με συμπτώματα υποχονδρίασης, διαταραχή πανικού με αγοραφοβία, άλυτο πένθος και αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας
   Αποστολοπούλου Ι., Χαρίλα Ν.
   Παρουσίαση σε pdf
  5. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης φοιτήτριας με ιδεοληψίες
   Βλαβιανού Μ.,Χαρίλα Ντ.
   Παρουσίαση σε pdf
  6. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης φοιτήτριας με ιδεοληπτικές σκέψεις, συμπτώματα αναβλητικότητας και κοινωνικού άγχους
   Μουμουλέτσα Ε.
   Παρουσίαση σε pdf
  7. Διαδικασίες προκριματικής αξιολόγησης, διάγνωσης, παρακολούθησης της πορείας της θεραπείας, ελέγχου της αποτελεσματικότητας και καταγραφής των παρεμβάσεων στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
   Ευσταθίου Γ., Ευθυμίου Κ., Χαρίλα Ν., Καλπάκογλου Θ., Ζαφειροπούλου Μ., & Καλαντζή – Αζίζι A.
   Παρουσίαση σε pdf
 • 10ο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛ.Ψ.Ε., Δεκέμβριος 2005, Γιάννενα
  Εργαστήριο
  «Το απαρτιωτικό ψυχολογικό θεραπευτικό πρόγραμμα (I.P.T.): Ευαισθητοποίηση σε ένα γνωσιακό – συμπεριφοριστικό ομαδικό πρόγραμμα για την Σχιζοφρένεια»
  Ευθυμίου Κ., Ρακιτζή Σ.
  Περίληψη - Παρουσίαση σε Power point - Εργαστήριο σε PDF
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης Με Θέμα: Μυστικό, ΟΧΙ ΠΙΑ.Η Αντιμετώπιση Της Σεξουαλικής Κακοποίησης Και Ο Δρόμος Προς Μια Υγιή Σεξουαλικότητα, Νοέμβριος 2005, Αθήνα
  Ομιλία
  «Παιδοφιλία και Διαδίκτυο: Ένας σύγχρονος κίνδυνος. Η θεωρητική και πρακτική συνεισφορά της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής Θεραπείας στις παρεμβάσεις που αφορούν παιδόφιλους χρήστες του Internet»
  Ευθυμίου Κ., Θελερίτης Κ., Κακάκη Μ.
  Παρουσίαση σε pdf
 • 19ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχιατρικής, Μάιος 2005, Αθήνα
  Αναρτημένη εργασία
  «Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία σε ασθενή με Ιδεοψυχαναγκαστικη Διαταραχή: Ξεπερνώντας τις θεραπευτικές δυσκολίες»
  Μαλογιάννης I., Καλπάκογλου Θ.
  Παρουσίαση σε pdf

  Αναρτημένη εργασία «I.P.T.: ένα γνωσιακό-συμπεριφοριστικό ομαδικό πρόγραμμα για την σχιζοφρένεια. Η ελληνική μορφή του απαρτιωτικού ψυχολογικού θεραπευτικού προγράμματος. Ένα πρόγραμμα για την αποασυλοποίηση και την αποκατάσταση σχιζοφρενών ασθενών»
  Ευθυμίου Κ., Ρακιτζή Σ.
  Παρουσίαση σε jpg

 • Ευθυμίου Κ. & Ρακιτζή Σ. (2005). Μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος «Απαρτιωτικό, θεραπευτικό πρόγραμμα στη σχιζοφρένεια (ΙΡΤ). Παρουσίαση σε pdf
 • Ευθυμίου Κ. (2005). Διαταραχές Προσωπικότητας: Ψυχοπαθολογία και Θεωρία Σχημάτων. Θέσεις και αντιθέσεις. Παρουσίαση σε pdf
 • 1o International Conference: Quality of Life and Psychology, Δεκέμβριος 2004, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  Εργαστήριο
  «Relating to the opposite sex: A cognitive - behavioural group programme»
  Efstathiou G., Vlachou M.
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας, Οκτώβριος 2004, Αθήνα
  Ανακοίνωση
  «Τα αποτελέσματα της ομαδικής Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής παρέμβασης στη διακοπή του καπνίσματος με και χωρίς τη χορήγηση bupropion»
  Αγγελή Κ., Ευθυμίου Κ., Χαρίλα, Ν., Καλπάκογλου Θ., Βλάχου Μ., Καλαντζή Αζίζι, Α.
  Παρουσίαση σε pdf

  Ομιλία «Η διεργασία του στρες, γνωστική αξιολόγηση και ψυχική υγεία»
  Καραδήμας, E., Καλαντζή – Αζίζι Α., Ευσταθίου Γ.

  Ανακοίνωση «Διακοπή καπνίσματος: Παρουσίαση ενός εγχειριδίου (manual) για θεραπευτές και θεραπευόμενους»
  Ευθυμίου Κ., Σοφιανοπούλου A.
  Παρουσίαση σε pdf

 • XXXIII Ετήσιο Συνέδριο της European Association for the Behavioural and Cognitive Therapies, Σεπτέμβριος 2003, Πράγα, Τσεχία
  Αναρτημένη εργασία
  «Cognitive – behavioural self-experience groups in the training of mental health professionals and teachers»
  Kalantzi - Azizi A., Angeli K., Efstathiou G., Efthimiou K., Kalpakoglou Th., Charila, D.
  Παρουσίαση σε pdf

  Αναρτημένη εργασία «Acquaintance with the cognitive-behavioural therapy: A new introductive educational course to the cognitive behavioural model»
  Kalantzi - Azizi A., Efstathiou G., Efthimiou K.

 • Ημερίδα «Νέες τάσεις στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία», Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς, Μάιος 2002, Αθήνα
  Αναρτημένη εργασία
  «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μίας δομημένης γνωσιακής – συμπεριφορικής παρέμβασης για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διεκδικητικής συμπεριφοράς»
  Ευθυμίου Κ., Ευσταθίου Γ., Καλαντζή - Azizi A.
 • Διημερίδα "Η Συμβολή της Κλινικής Ψυχολογίας στην Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη Παιδιών και Εφήβων", Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία-Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής, Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μάρτιος 2002, Βόλος
  Εργαστήριο
  «Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση σε εκπαιδευτικούς»
  Καλαντζή-Αζίζι Α., Χαρίλα Ντ., Αγγελή Κ., Ευσταθίου Γ., Μπακομήτρου Φ.
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Μάιος 2001, Αλεξανδρούπολη
  Ομιλία
  «Παράγοντες προδιάθεσης για μετατραυματική διαταραχή στρες μετά από φυσικές καταστροφές»
  Ευσταθίου Γ., Καλαντζή – Αζίζι Α., Καραδήμας Ε.
 • Διημερίδα «Εκπαίδευση στη Γνωσιακή ή Γνωστική - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία», Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς & Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Δεκέμβριος 1999, Αθήνα
  Ομιλία
  «Εκπαίδευση ψυχολόγων στη Γ/Σ θεραπεία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
  Ευσταθίου Γ.
 • Διημερίδα «Εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία», Αίθουσα Aula της Φιλοσοφικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δεκέμβριος 1999, Αθήνα
  Ανακοίνωση
  «Η εφαρμογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες»
  Ευθυμίου Κ.
  Παρουσίαση σε pdf