Βρείτε έναν θεραπευτή

Το ΙΕΘΣ στην προσπάθειά του να διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας, διατηρεί κατάλογο ψυχοθεραπευτών ανά γεωγραφική περιοχή. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται μόνο ψυχοθεραπευτές και ψυχοθεραπεύτριες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στο ΙΕΘΣ σύμφωνα με τα κριτήρια της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies ή που είναι υπεύθυνοι για την κλινική εκπαίδευση στο ΙΕΘΣ ως επόπτες – ψυχοθεραπευτές.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον κατάλογο σε μορφή pdf .

Διευκρίνιση
Ο κατάλογος ψυχοθεραπευτών και ψυχοθεραπευτριών τηρείται για τη διευκόλυνση του κοινού. Το ΙΕΘΣ δεν μπορεί να πιστοποιήσει τις αναγραφόμενες πληροφορίες πέραν της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία και δε φέρει καμία ευθύνη για αυτές.