Ομαδικό Ψυχοεκπαιδευτικό Πρόγραμμα EarlyBird Plus για γονείς που έχουν παιδιά με αυτισμό

Οι γονείς που πρόσφατα έχουν μάθει ότι το παιδί τους βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, βρίσκονται αντιμέτωποι με μία νέα πραγματικότητα. Η δυσκολία τους να επικοινωνήσουν με το παιδί και να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του, τους γεμίζει πολλές φορές με έντονο άγχος, ενοχές και αβεβαιότητα. Ανησυχούν για το ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο το παιδί τους. Σε αυτό προστίθεται, και η διαφορετική προσέγγιση που πολλές φορές ακολουθείται από το σπίτι και από το κέντρο/σχολείο που παρακολουθεί το παιδί και που έχει ως αποτέλεσμα να μπερδεύει ακόμη περισσότερο τόσο το ίδιο το παιδί όσο και τους γονείς.

Το Ομαδικό Πρόγραμμα EarlyBird Plus στοχεύει στο να γεφυρώσει το χάσμα αυτό, να εμφυσήσει αισιοδοξία και να ενδυναμώσει τους γονείς ενθαρρύνοντας την εφαρμογή μιας συστηματικής προσέγγισης τόσο στο σπίτι όσο και στο κέντρο/σχολείο μέσω της εκπαίδευσης τόσο των γονέων όσο και των επαγγελματιών που δουλεύουν με το παιδί. Απευθύνεται σε οικογένειες που έχουν παιδί ηλικίας 4-8 ετών με διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος και στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν έως και 3 άτομα από την κάθε οικογένεια (2 γονείς και ένας επαγγελματίας που δουλεύει με το παιδί). Στο πρόγραμμα αυτό, οι γονείς μαθαίνουν πώς να κατανοούν καλύτερα το παιδί, βελτιώνουν την επικοινωνία μαζί του και αναπτύσσουν στρατηγικές διαχείρισης των συμπεριφορών που τους προβληματίζουν.

Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα EarlyBird Plus της Νational Autistic Society της Μ. Βρετανίας αναπτύχθηκε το 2003 και σκοπός του είναι η εκπαίδευση γονέων κηδεμόνων ή φροντιστών του παιδιού με αυτισμό, καθώς και ενός επαγγελματία που ασχολείται με το παιδί (ως τρία άτομα από το περιβάλλον του παιδιού μπορούν να συμμετέχουν):

 • στην κατανόηση του αυτισμού και στο πώς το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο
 • στην κατανόηση των αιτιών των δυσκολιών της συμπεριφοράς
 • στην βελτίωση της επικοινωνίας και στο πώς μπορούμε να αλλάξουμε το δικό μας τρόπο επικοινωνίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού
 • σε παιδαγωγικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα μέσω συγκεκριμένων τεχνικών ανάλυσης, κατανόησης και διαχείρισης της συμπεριφοράς και
 • στην εφαρμογή μια συστηματικής και ομοιογενούς προσέγγισης στο σπίτι και στο κέντρο/σχολείο

Το πρόγραμμα αποτελείται από 8 συνεδρίες διάρκειας δυόμιση ωρών και δύο επισκέψεις στο σπίτι, μία μετά την ολοκλήρωση της τρίτης και μία μετά την ολοκλήρωση της έκτης συνεδρίας. Τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση πραγματοποιείται μία αναμνηστική συνεδρία.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λαμβάνουν εγχειρίδιο με πληροφορίες για το περιεχόμενο της κάθε συνεδρίας και ασκήσεις οι οποίες ανατίθενται με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των θεματικών που αναπτύσσονται ως προς το δικό τους παιδί. Η ψυχοεκπαιδευτική διαδικασία επιτυγχάνεται μέσα από ομαδικές συζητήσεις, ομαδικές δραστηριότητες και βιωματικές ασκήσεις καθώς και προβολή εκπαιδευτικών βίντεο, παραδείγματα και εξάσκηση τεχνικών. Τα περιεχόμενα των 8 συνεδριών περιγράφονται ως εξής:

 1. Κατανοώντας τον αυτισμό
 2. Αυτισμός και επικοινωνία
 3. Δουλεύοντας με το παιδί σας, ενίσχυση της διάδρασης
 4. Πρώτη επίσκεψη στο σπίτι

 5. Οπτική υποστήριξη και δόμηση
 6. Ανάλυση της συμπεριφοράς, δόμηση του παιχνιδιού
 7. Κατανοώντας τη συμπεριφορά, πρόληψη προβλημάτων
 8. Δεύτερη επίσκεψη στο σπίτι

 9. Υποστήριξη της κοινωνικότητας
 10. Σχεδιάζοντας για το μέλλον

Το Ομαδικό Πρόγραμμα EarlyBird Plus συντονίζουν επαγγελματίες Ψυχολόγοι που έχουν εκπαιδευτεί στο κέντρο EarlyBird της Εθνικής Εταιρίας Αυτισμού (National Autistic Society) και φέρουν άδεια χορήγησης του προγράμματος:

 • Καπνογιάννη Σοφία, Ψυχολόγος, MSc στη Παιδική Ανάπτυξη, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία
 • Κατερίνα Σοφιανοπούλου, Ψυχολόγος, MSc στην Προαγωγή Υγείας και διαχείρισης του Στρες, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία

Κάθε συνάντηση έχει κόστος 20 Ευρώ ανά άτομο. Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή στις 17.30 στο ΙΕΘΣ, Αιόλου 102.

Η ομάδα λειτουργεί με ελάχιστο αριθμό 4 και μέγιστο αριθμό 5 οικογένειες.

Έναρξη ομάδων: Νοέμβριος 2016 και Φεβρουάριος 2017

Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 3840129.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα:
Καπνογιάννη Σοφία: 6932573820
Σοφιανοπούλου Κατερίνα: 6979514880

Μμπορείτε να βρείτε το φυλλάδιο του προγράμματος εδώ