ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - Θεωρία και πράξη

Συγγραφέας: Ι. Παπακώστας

Εκδοσεις ΙΕΘΣΗ "εσωτερική" ή νοητική ανακατασκευή του "εξωτερικού" ή φυσικού κόσμου - μια διεργασία αυτόματη, αβίαστη και αδιάκοπη - ασκεί αποφαιστικό ρόλο πάνω στη συμπεριφορά του ατόμου. Επομένως μελέτη, κατανόηση και τροποποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς προϋποθέτει την παράλληλη μελέτηη, κατανόηση και τροποποίηση των νοητικών κατασκευών του ατόμου. Η γνωσιακή ή νοοκατασκευαστική προσέγγιση εστιάζεται πρωταρχικά στη μελέτων των νοητικών κατασκευών, εκείνων των πλευρών του ψυχικού μας κόσμου που προσπαθούν να δώσουν νόημα, μορφή και περιεχόμενο στην εμπειρία μας, ξετυλίγοντας αδιάκοπα υποθέσεις για το ποιοί είμαστε, τί θέλουμε και τι κάνουμε.

  1. Περιεχόμενα
  2. Πρόλογος
  3. Αντιπροσωπευτικό κεφάλαιο