ΤΟ ΑΠΑΡΤΙΩΤΙΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ (Ι.Ρ.Τ.) - Εγχειρίδιο για τον θεραπευτή και βιβλίο ασκήσεων

Συγγραφείς: V. Roder, H.D. Brenner, N. Kienzle, Κ. Ευθυμίου
Μετάφραση - Προσαρμογή: Σ. Ρακιτζή, Α. Σοφιανοπούλου, Α. Κερασιώτη
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Κ. Ευθυμίου

Εκδοσεις ΙΕΘΣΤο IPT ("Απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη σχιζοφρένεια") είναι ένα γνωσιακό συμπεριφοριστικό ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των σχιζοφρενών και όχι στην οικογένεια. Οι πρώτες εφαρμογές του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν πριν από 20 χρόνια. Το πρόγραμμα αυτό διερεύνηθηκε εμπειρικά σε 20 δημοσιευμένες έρευνες με περισσότερους από 700 ασθενείς, κυρίως στην πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική της Βέρνης.

Με το πέρασμα του χρόνου λήφθηκαν υπόψη οι νεόωτερες θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις της έρευνας για τη σχιζοφρένεια και με βάση αυτές το πρόγραμμα αυτό έτυχε επεξεργασίας και μετεξελίσθηκε.

Στην Ελλάδα μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε από ομάδα του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

  1. Περιεχόμενα
  2. Σύντομη περιγραφή
  3. Πρόλογος γερμανικής έκδοσης
  4. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης
  5. Αντιπροσωπευτικό κεφάλαιο