ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - Μελέτη περιστατικών

Επιστημονική επιμέλεια: Κ. Ευθυμίου, Ντ. Χαρίλα

Εκδοσεις ΙΕΘΣΗ παρουσίαση κλινικών περιστατικών ολοκληρώνει μια επιτυχημένη εκπαίδευση στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία, αποτελεί όμως και βασικό στοιχείο της δια βίου εκπαίδευσης των θεραπευτών. Οι γραπτές παρουσιάσεις πρέπει να δομούνται με αυστηρά καθορισμένο τρόπο ώστε να αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος ψυχοθεραπευτής είναι σε θέση να βελτιώσει θεωρείς και τεχνικές που διδάχθηκε.

Με αυτό το σκεπτικό παρουσιάζονται πέντε κλινικά περιστατικά, τα οποία καταδεικνύουν τη δομή και την αποτελεσματικότητα της εφαρμοσμένης παρέμβασης. Εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τη δομή μιας εργασίας, αναλύονται επιπλέον οι βασικές αρχές του μοντέλου και περιγράφονται κλασικές συμπεριφοριστικές τεχνικές αλλά και νεότερες τεχνικές από το γνωσιακό χώρο.

Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους και εν ενεργεία ψυχοθεραπευτές, αλλά και σε όσους ασχολούνται γενικότερα με τη θεραπευτική εργασία και έρευνα (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς, νοσηλευτές κ.λ.π.).

  1. Περιεχόμενα
  2. Πρόλογος
  3. Ολόκληρο το βιβλίο