Περιοδικό "Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία"

ΕΚΔΟΣΗ:
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με την συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας της Συμπεριφοράς

Διευθυντής Σύνταξης και Έκδοσης
Αναστασία Καλαντζή - Αζίζι

Αν. Διευθυντής Σύνταξης
Φραγκίσκος Γονιδάκης

Βοηθός Σύνταξης
Φωτεινή Λέκκα

Το «Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία» είναι το πρώτο επιστημονικό περιοδικό γνωσιακής –συμπεριφορικής έρευνας και θεραπείας στην Ελλάδα. Το περιοδικό στοχεύει να αποτελέσει ένα σημαντικό φόρουμ για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης και να ενταχθεί στις σταθερές βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιούν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο στην έρευνα, καθώς και στη θεωρητική πράξη. Δημοσιεύονται δύο τεύχη το χρόνο στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θεωρητικές, πειραματικές και προσανατολισμένες στην πράξη πρωτότυπες έρευνες, καθώς και παραδείγματα περιπτώσεων. Γίνονται δεκτά άρθρα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Υποβολή Άρθρων - Επικοινωνία: cbrt@ibrt.gr

Τόμος 01
Τεύχος 01: Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2014
Τεύχος 02: Οκτώβριος 2014 - Ιούνιος 2015

Τόμος 02
Τεύχος 01: Ιούλιος 2015 - Σεπτέμβριος 2016

Τόμος 03
Τεύχος 01: Οκτώβριος 2016 - Δεκέμβριος 2017

Τόμος 04
Τεύχος 01: Ιανουάριος 2018 - Δεκέμβριος 2018

Τόμος 05
Τεύχος 01: Ιανουάριος 2019 - Δεκέμβριος 2019

Τόμος 06
Τεύχος 01: Ιανουάριος 2020 - Ιούνιος 2020
Τεύχος 02: Ιούλιος 2020 - Δεκέμβριος 2020

#περιοδικό