Κυνήγι του Θησαυρού: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή | Πληροφορίες | Συχνές ερωτήσεις για θεραπευτικά ζητήματα | Συχνές ερωτήσεις για τεχνικά ζητήματα | Αξιολόγηση | Δημοσιεύσεις | Βιβλιογραφία | Εκδόσεις του παιχνιδιού

Το Κυνήγι του Θησαυρού δεν δημιουργήθηκε με σκοπό να μειώσει το κόστος ή τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας των παιδιών. Για την αξιολόγηση του παιχνιδιού είναι σημαντικές οι παρακάτω ερωτήσεις:

  • Αρέσει στα παιδιά το παιχνίδι; Δίνουν ιδέες για τη βελτίωσή του; Τι αισθάνονται ότι μάθανε παίζοντας το Κυνήγι του Θησαυρού;
  • Αρέσει στους θεραπευτές η δουλειά με το παιχνίδι;
  • Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του παιχνιδιού;
  • Έχουν οι θεραπευτές προτάσεις για τη βελτίωσή του;
  • Ποιες είναι η ενδείξεις για τη χρήση του παιχνιδιού Κυνήγι του Θησαυρού;
  • Νιώθουν οι θεραπευτές ότι το Κυνήγι του Θησαυρού τους υποστηρίζει στη δουλειά τους;
  • Θα ήταν θετικοί οι θεραπευτές στη δημιουργία νέων θεραπευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών;