Κυνήγι του Θησαυρού: BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εισαγωγή | Πληροφορίες | Συχνές ερωτήσεις για θεραπευτικά ζητήματα | Συχνές ερωτήσεις για τεχνικά ζητήματα | Αξιολόγηση | Δημοσιεύσεις | Βιβλιογραφία | Εκδόσεις του παιχνιδιού

Barrett, P., Lowry-Webster H., Turner, C. (2000). Friends for Children Workbook. Bowen Hills, Australian Academic Press.

Kendall, P. C. (1990). Coping Cat Workbook, Available from P.C. Kendall, Department of Psychology, Temple University, Philadelphia, PA 19122.

Nelson, W. M. and A. J. Finch (1996)."Keeping Your Cool": Cognitive-behavioral therapy for aggressive children: Therapist manual. Ardmore, PA, Workbook Publishing.

Stallard, P. (2003). Think good - feel good. A cognitive behaviour therapy workbook for children and young people. Chichester, John Wiley & Sons, Ltd.