Κυνήγι του Θησαυρού: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισαγωγή | Πληροφορίες | Συχνές ερωτήσεις για θεραπευτικά ζητήματα | Συχνές ερωτήσεις για τεχνικά ζητήματα | Αξιολόγηση | Δημοσιεύσεις | Βιβλιογραφία | Εκδόσεις του παιχνιδιού

Τι είναι το Κυνήγι του Θησαυρού;

Το Κυνήγι του Θησαυρού σχεδιάστηκε για παιδιά 9 έως 13 ετών που βρίσκονται σε γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Το παιχνίδι χρησιμοποιεί έννοιες της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας παιδιών παρόμοιες με εκείνες στις οποίες βασίζονται θεραπευτικά προγράμματα όπως τα «Coping Cat» (Kendall 1990), «Friends for Children» (Barrett 2000), «Keeping your Cool» (Nelson and Finch 1996) and «Think good – feel good» (Stallard 2003).

Για ποιόν δημιουργήθηκε το Κυνήγι του Θησαυρού;

Το Κυνήγι του Θησαυρού δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους ψυχοθεραπευτές που δουλεύουν με παιδιά 9-13 ετών. Το παιχνίδι περιλαμβάνει σημαντικές γνωσιακές- συμπεριφοριστικές έννοιες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους θεραπευτές όχι μόνο στο πλαίσιο του παιχνιδιού αλλά και σε συνδυασμό με κλασσικές θεραπευτικές τεχνικές, όπως το παιχνίδι ρόλων, η ζωγραφική και η γραφή. Επιπλέον, το Κυνήγι του Θησαυρού μπορεί να συμβάλλει στην δόμηση των θεραπευτικών συνεδριών και να ενισχύσει την εμπλοκή του παιδιού στη θεραπεία.

Πώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το Κυνήγι του Θησαυρού;

Το Κυνήγι του Θησαυρού δεν είναι ένα παιχνίδι αυτοβοήθειας και πρέπει να παίζεται υπό την καθοδήγηση ενός θεραπευτή. Ένα παιδί παίζοντας το παιχνίδι χωρίς επίβλεψη θα το βρει πιθανότατα διασκεδαστικό, αλλά δε θα καταλάβει τη βαθύτερη σημασία των εννοιών, ούτε τη συσχέτισή τους με τις δικές του δυσκολίες. Είναι σημαντικό, ο θεραπευτής να μη διαθέτει αλόγιστα αντίγραφα του παιχνιδιού, καθώς με αυτό τον τρόπο μειώνεται η αποτελεσματικότητά του. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο θεραπευτής παρουσιάσει το παιχνίδι σε ένα παιδί το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα το είχε λάβει από τη γιαγιά του ως δώρο, τότε είναι πιθανό να το βρει βαρετό καθώς δεν αποτελεί πλέον έκπληξη για αυτό.

Μπορεί το Κυνήγι του Θησαυρού να αποτελέσει «υποκατάστατο» της ψυχοθεραπείας;

Ένα ψυχοθεραπευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι από μόνο του δε θα μπορέσει ποτέ να αμβλύνει και να διαχειριστεί τα προβλήματα ενός παιδιού. Τα θεραπευτικά παιχνίδια έχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα μόνο υπό την καθοδήγηση ενός θεραπευτή ο οποίος μπορεί να εξηγήσει και να σχολιάσει τις έννοιες οι οποίες εισάγονται στο παιχνίδι. Το Κυνήγι του Θησαυρού υποστηρίζει τους θεραπευτές δομώντας τις θεραπευτικές συνεδρίες και κάνοντας ελκυστικότερες τις δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, η κατανόηση και η επεξεργασία σημαντικών θεραπευτικών εννοιών καθώς και η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα προβλήματα του παιδιού παραμένει καθήκον του θεραπευτή.