Κυνήγι του Θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Εισαγωγή | Πληροφορίες | Συχνές ερωτήσεις για θεραπευτικά ζητήματα | Συχνές ερωτήσεις για τεχνικά ζητήματα | Αξιολόγηση | Δημοσιεύσεις | Βιβλιογραφία | Εκδόσεις του παιχνιδιού

Brezinka, V.: Application of Educational Games in Psychotherapy. In: Edvardsen, F. & Kulle, H. (Ed.), Educational Games: Design, Learning and Applications , p. 313-322. Nova Science Publishers, Hauppauge NY 2010.

Heyns, E. & Brezinka, V.: Therapie als schattenjacht. Cognitieve gedragstherapie bij kinderen met het computerspel Schateiland. psyche., 2010, 22, 4-6.

Brezinka, V. & Heyns, E.: Schateiland – een gedragstherapeutisch computerspel. Kind & Adolescent Praktijk , 2010, 9, 14-20.

Brezinka, V.: Kindertherapie aan de computer – vloek of zegen? Kinder- en Jeugdpsychotherapie , 2009, 36 (4), 18-27.

Brezinka, V.: Kindertherapie in der digitalen Welt – vom Psycho- zum Digitherapeuten? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin , 2009, 30 (3), 302-310.

Brezinka, V.: Computerspiele in der Verhaltenstherapie mit Kindern. In: Schneider, S. & Margraf, J. (Hrsg.), Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 3, Störungen im Kindes- und Jugendalter , p.233-241. Springer, Heidelberg 2009.

Brezinka, V.: Treasure Hunt – a serious game to support psychotherapeutic treatment of children. In: Andersen, S.K. et al. (Eds.), eHealth Beyond the Horizon – Get IT There , Studies in Health Technology and Informatics Volume 136, IOS Press 2008, 71-76.

Brezinka, V. & Hovestadt, L.: Serious Games can Support Psychotherapy in Children and Adolescents. In: Holzinger, A. (Ed.), HCI and Usability for Medicine and Health Care , Lecture Notes in Computer Science 4799, pp. 357-365, Springer, Berlin 2007.

Brezinka, V.: Computerspiele in der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen. In Brezinka, V., Götz, U., Suter, B. (Hrsg.), Serious Game Design für die Psychotherapie , p. 9-23. edition cyberfiction, Zürich 2007.

Brezinka, V.: Schatzsuche – ein Computerspiel zur Unterstützung der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung von Kindern. Verhaltenstherapie , 2007, 17, 191-194.

Σοφιανοπούλου, Κ., Σοφιανοπούλου, Α., & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2015). Προσαρμογή στα Ελληνικά του ηλεκτρονικού θεραπευτικού παιχνιδιού για παιδιά «Το Κυνήγι του Θησαυρού». Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία, 1(2), 61-69.