Λέκκα Φωτεινή

Η Φωτεινή Λέκκα είναι Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας.

Είναι επιστημονικά υπεύθυνη σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και της υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομηλίκων του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονίζει ομάδες στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Επίσης,
συντονίζει και διδάσκει στο σεμινάριο εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας για ειδικούς του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συνεργαστεί με το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέροντας ατομική και ομαδική συμβουλευτική.

Έχει διδάξει στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών και στον Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

Κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα είναι η εκπαίδευση και ο συντονισμός εθελοντών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας, καθώς και η εφαρμογή της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας στην αποκατάσταση χρόνιων ψυχιατρικών ασθενών.

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει εκδόσεις κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, πανεπιστημιακών σημειώσεων και μεταφράσεων ξένων συγγραμμάτων καθώς και συμμετοχές σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ηλεκτρονική διεύθυνσή της είναι: flekka@psych.uoa.gr