Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων με γενική και ειδική θεματολογία

Χρόνος: Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών

Εισηγητές: Σοφιανοπούλου, Α., Μπαδικιάν, Μ., Γεωργουτσάκου, Σ.

Στόχος: Στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η συνεργασία με τους γονείς. Η ενημέρωση/ ψυχοεκπαίδευση των γονέων δε συμβαίνει απαραίτητα και μόνο στο πλαίσιο μίας θεραπείας. Είναι σημαντικό οι γονείς να είναι ενήμεροι για τη διαχείριση βασικών θεμάτων τα οποία ανακύπτουν στην καθημερινότητα της οικογένειας: αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα παιδιά, διαχείριση συγκρούσεων, οριοθέτηση, έπαινος και ενίσχυση. Συχνά οι γονείς αναζητούν βοήθεια ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο γονεϊκό τους ρόλο, αλλά και να διαχειριστούν ειδικά θέματα που ανακύπτουν σε κάθε αναπτυξιακή φάση που το παιδί τους διανύει. Η ενημέρωση και η ψυχοεκπαίδευση, μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη, όταν συστηματοποιείται, αλλά και όταν δίνει την ευκαιρία στους γονείς να αλληλεπιδράσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και με άλλους γονείς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες ή αναζητούν απαντήσεις σε παρεμφερή ερωτήματα.

Στο Εργαστήριο θα παρουσιαστεί η βασική δομή των ομάδων γονέων παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, με γενική θεματολογία. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί η δομή ομάδων ειδικής θεματολογίας, μέσα από το παράδειγμα των ομάδων γονέων παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητα. Θα περιγραφούν οι θεματικές, αλλά και οι τεχνικές διαχείριση της δυναμικής που πάντοτε αναπτύσσεται στο πλαίσιο κάθε ομάδας.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη βασική δομή μίας ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας γονέων, αλλά και θα εκπαιδευτούν στο περιεχόμενο των βασικών ενοτήτων. Παράλληλα θα συζητηθούν και τρόποι διαχείρισης συγκεκριμένων καταστάσεων και δυναμικών που μπορεί να προκύψουν μέσα στην ομάδα. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να (συν-)συντονίσουν μία ομάδα γονέων, και να μπορούν να προσαρμόζουν τη δομή και το περιεχόμενο στις ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες.

Συμμετέχουν: Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν ειδικοί ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί, σπουδαστές του ΙΕΘΣ αλλά και φοιτητές σχετικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν με παιδιά και εφήβους και να ασχοληθούν με τη συμβουλευτική γονέων.

Περιεχόμενο: Οι ενότητες του ομαδικού προγράμματος που θα καλυφθούν στο σεμινάριο είναι οι ακόλουθες:

  • Eισαγωγή στις ομάδες γονέων γενικής και ειδικής θεματολογίας
  • Εισαγωγή των γονέων στο λειτουργικό μοντέλο ανάλυσης της συμπεριφοράς και στις ασκήσεις για το σπίτι
  • Τεχνικές βάσει των οποίων παρουσιάζονται οι πληροφορίες στην ομάδα
  • Η δυναμική της ομάδας
  • Συζήτηση ειδικών θεμάτων που φέρνουν οι γονείς στην ομάδα
  • Παρουσίαση των ειδικών γνώσεων με τρόπο εκλαϊκευμένο στους γονείς
  • Παρουσίαση μίας ενδεικτικής δομής του προγράμματος ανά συνεδρία
  • Παρουσίαση ενός δομημένου προγράμματος γονέων παιδιών με ΔΕΠ/Υ
  • Εργαλεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας
  • Παραδείγματα, βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων και συζήτηση περιπτώσεων – διαχείριση δυσκολιών και προβλημάτων που ανακύπτουν στην ομάδα.

Μέθοδος: Σύντομες εισηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις σε μικρές ομάδες.