Βιολογική βάση της συμπεριφοράς

Διδάσκων: Γ. Ευσταθίου

Περιεχόμενο:
Βιολογικό υπόβαθρο της συμπεριφοράς: μονισμός, έμφυτες συμπεριφορές και ένστικτα, αντίδραση φυγής ή μάχης.

ΓΣ θεραπεία: θεωρία της ετοιμότητας, φαινόμενο αποστροφικής μάθησης.

Συμπεριφορική γενετική: θεωρία εξέλιξης, γενετικές προδιαθέσεις και περιβάλλον, κληρονομησιμότητα.

Συναίσθημα στη ΓΣ θεραπεία: απελευθέρωση συναισθήματος, συναίσθημα και γνωστικές λειτουργίες, σωματικές αλλαγές, γνωστική συμμετοχή, έκφραση του προσώπου, τάση για δράση, σκέψη και συναίσθημα, πρωτογενής και δευτερογενής εκτίμηση, συνειδητές και ασυνείδητες διαδικασίες αναγνώρισης ερεθισμάτων, επίδραση μάθησης και συστήματος πιστεύω, δυσκολία αναγνώρισης συναισθημάτων, συναισθηματικό φορτίο σχημάτων.

Σημειώσεις: