Σωματόμορφες διαταραχές I & II

Διδάσκων: Γ. Ευσταθίου

Περιεχόμενο:
Κλινική εικόνα: διαταραχή σωματοποίησης, αδιαφοροποίητη σωματόμορφη διαταραχή (νευρασθένεια), διαταραχή πόνου, μετατρεπτική διαταραχή (υστερία, υστερική νεύρωση, σύνδρομο Briquet), υποχονδρίαση, σωματοδυσμορφική διαταραχή (δυσμορφοφοβία), σωματόμορφη διαταραχή μη καθοριζόμενη αλλιώς.

Γνωσιακή θεώρηση και θεραπεία: ερμηνευτικά μοντέλα, φιλοσοφία και στόχος παρέμβασης, εμπλοκή στη θεραπεία, αξιολόγηση, θεραπευτικοί χειρισμοί, ειδικές τεχνικές, διάκριση θεραπείας από διαχείριση στρες.

Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης.

Σημειώσεις: Σωματόμορφες διαταραχές