Επικοινωνία

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
Λάκωνος 19 και Λάμψα, Αμπελόκηποι - Γηροκομείο, 115 24, Αθήνα.

Γραμματεία
ibrt@ibrt.gr
Τηλ./Fax. 210 38 40 129
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Πέμπτη 13.30 - 21.30
Παρασκευή 12.30 - 20.30

Υπεύθυνος δικτυακού τόπου
Γιώργος Ευσταθίου

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του ΙΕΘΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 6839 124912 913 ή
ΙΒΑΝ GR81 0171 8390 0068 3912 4912 913

Facebook Twitter Instagram